[english below]
Sierpień obfitował w interesujące wydarzenia. Jednym z nich było pierwsze spotkanie z cyklu Kuluary Muzyki, będącego częścią Good Vibe Festival 2023.
Spotkanie prowadzone przez Mateusza Prusa przybliżyło sytuację i sposób działania małych, niezależnych wytwórni muzycznych, czyli między innymi naszej.
 Oprócz przedstawiciela GiG Bartosza Dąbrowskiego można było usłyszeć Macieja Sienkiewicza (Father And Son Records And Tapes), Macieja Jaciuka (Plaża Zachodnia, Green Fairy Records) i Mariusza Rodziewicza (GraMuzyka Nagrania).
Dużo nowych informacji i dużo ciekawostek wypłyneło tego dnia a te rozmowy mogły by nie mieć końca. Kilka fotek z wydarzenia poniżej.

August was full of interestings events. One of them was the first meeting of the Kuluary Muzyki series, which is part of the Good Vibe Festival 2023.
The meeting led by Mateusz Prus brought closer view of the sytuation how small, independent music labels operate, i.e., for example we are.
 In addition to the representative of GiG Bartosz Dąbrowski, you could hear Maciej Sienkiewicz (Father And Son Records and Tapes), Maciej Jaciuk (Western Beach, Green Fairy Records) and Mariusz Rodziewicz (GraMuzyka Nagrania).
A lot of new information and a lot of curiosities. These conversations could have no end. Few photos from event below.
 


Photos by Rudzia.
Image
Image
Image
Image
Image
Image